+90-212-706-1010

cinsel istismar suçu

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu TCK madde 103’te düzenlenmiş olan ve TCK’da en ağır suçlardan birisidir.  Çocuğun cinsel istismarı suçu, cezaı en yüksek olan ve ağır ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren bir suçtur. Bu suçun kanunda oldukça geniş bir tanımı mevcut olup buna göre çocuklara yönelik “her türlü cinsel davranış” bu suçun kapsamına girmektedir. Bu suçu daha iyi tarif edebilmek adına, bu suçun TCK madde 102’de düzenlenmiş olan cinsel saldırı suçunun çocuklara yönelik işlenmiş haline benzetmek mümkündür. Bu suç tipinin mağduru, 15 yaşından küçük çocuklar ve 15 yaşından büyük olmakla beraber zihni olarak gelişmemiş çocuklardır. Buna ek olarak zihni gelişmişliği mevcut olduğu halde, zorlama, tehdit, aldatma gibi iradeyi sakatlayan durumların mevcudiyeti ile suç işlendiyse yine çocuğun cinsel istismarı suçu söz konusu olacaktır.  Bununla beraber, mağdur çocuk 15 yaşından büyük, zihinsel olarak gelişmiş ve kendi rızasıyla cinsellik yaşamışsa bu halde istismar değil reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme suçu söz konusu olacaktır.

Cinsel İstismar Suçunun Cezası

Cinsel istismar suçunun cezası, mağdurun içinde bulunduğu durumuna ve istismar eyleminin özelliğine göre değişmektedir. TCK’da çocuğun yaşına ve zihni gelişmişlik düzeyine göre farklı ağırlıkta cezalar öngörülmüştür. Yukarıda belirtildiği gibi istismar suçunun cezası cinsel saldırı suçundan dahi daha yüksektir. TCK gereği, cinsel istismar suçu işlenmesi durumunda ağır ceza davaları açılmakta ve istismar davası ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Eğer mağdur çocuk 12-18 yaş aralığında ise çocuğun istismarı suçunun cezası 8 ile 15 yıl arası hapis cezasıdır. Eğer cinsel istismar suçu, vücuda organ veya cisim sokularak işlenmişse verilecek ceza 16 yıldan aşağı olmayacaktır.  Eğer istismar eylemi sarkıntılık aşamasında kaldıysa bu durumda ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis olacaktır. 12 yaşını doldurmamış çocuklara yönelik işlenen istismar suçunun cezası 10 ile 15 yıl arasında hapistir. Suç, vücuda organ ya da cisim sokularak işlendiyse verilecek ceza en az 18 yıl hapis cezası olacaktır. Eğer istismar suçu sarkıntılık düzeyinde kaldıysa bu durumda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecektir.

İstismar Suçunda Cezayı Artırıcı Sebepler

Cinsel istismar suçunun cezaları yukarıda belirtilmiştir. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda istismar suçunun cezası yarı yarıya artırılarak uygulanacaktır. Nitekim TCK madde 103 bu halleri suçun cezasını ağırlaştırıcı nedenleri olarak düzenlemiştir.

  1. Suçun zorlama veya tehditle veya silahla işlenmesi.
  2. Suçun, kalabalık yerlerden yararlanılarak işlenmesi.
  3. Öğretmen, bakıcı, vasi gibi bakım veya gözetim yükümlülüğü olan kişiler tarafından işlenmesi
  4. Suçun birden fazla şahıs tarafından birlikte işlenmesi.
  5. Suçun üçüncü derece akraba olan bir kişiye karşı, üvey baba veya kardeş ya da evlat edinen tarafından işlenmesi.
  6. Suçun, memur veya kamu görevlisi tarafından kamu hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzla işlenmesi.

Yukarıda satılan ağırlaştırıcı sebeplere ek olarak eğer istismar suçu nedeniyle ve işlenen suç sonucunda çocuk bitkisel hayata girer veya ölürse, faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecektir.

Suçun Sarkıntılık Seviyesinde Kalması

Çocuğun istismarı suçunda failin eyleminin sarkıntılık seviyesinde kalıp kalmadığı son derece kritik önemdedir. İstismar suçunun, sarkıntılık seviyesinde kalması durumunda ceza miktarı ciddi seviyede azalmakta ve üstelik suç da takibi şikayete bağlı bir suç haline gelmektedir. Şikayete bağlı olmayan cinsel istismar davası, şikayetten vazgeçme halinde dahi düşmemektedir. Ancak istismar eylemi, sarkıntılık seviyesinde kaldıysa ve şikayetten vazgeçme durumu söz konusu olursa soruşturma kapanmakta ve ceza davası da düşmektedir.