+90-212-706-1010

uyuşturucu suçu cezası

Uyuşturucu Suçları ve Cezaları

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu suçları TCK’nın 188. ve 192. maddeleri arasında düzenlenmiş olup bunları üç grupta toplayabiliriz. Bunlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu ile uyuşturucu satın alma, bulundurma ve kullanma suçlarıdır. TCK 191’de düzenlenmiş olan uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu, uyuşturucu almak veya bulundurmaktır ya da kullanmaktır. Kullanmak amacıyla alınan uyuşturucunun ücretli veya ücretsiz alınmasının bir önemi yoktur. Bu suçun cezası diğer uyuşturucu suçları ile kıyaslandığından daha düşüktür. Uyuşturucu kullanma suçunun cezası 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. TCK, uyuşturucu verme veya satmaya göre, kullanma, alma ve bulundurma suçlarında nispeten daha az ceza öngörmüştür. Uyuşturucu madde yakalatma ve uyuşturucu bulundurma suçu arasında bir fark olmayıp aynı kapsamdadır. Daha önce bu suçtan herhangi kaydı olmayan kişiler ilk defa uyuşturucu yakalatma durumlarında

Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçları

Ruhsatsız veya ruhsata aykırı şekilde uyuşturucu imal, ithal veya ihraç suçunun cezası 20 yıl ile 30 yıl arası hapis cezasıdır. Dolayısıyla uyuşturucu suçları arasından cezası en yüksek olan suç budur. İmal ve ticaret nedeniyle açılan ceza davaları, ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Uyuşturucu Satma Suçu

Uyuşturucu satma, verme, nakletme, depolama suçunun cezası ise en az 10 yıl hapis ve 20.000 güne kadar adli para cezasıdır. Uyuşturucu verilen veya satılan kişi 18 yaşından küçükse ceza miktarı en az 15 yıl hapis olacaktır. Dikkat edileceği üzere uyuşturucuyu ücretsiz bir şekilde bir kişiye vermek de satmakla aynı cezaya tabidir. Bir sanatçının uyuşturucu satmadığı ve sadece arkadaşına bedava verdiği uyuşturucu madde nedeniyle yüksek bir ceza alıp hapse girmesinin sebebi budur. Burada şu soru akla gelebilir, uyuşturucu satan bir kişiyle bir defalığına arkadaşına ücretsiz uyuşturucu veren kişi neden aynı cezayı alıyor? Esasen ve kuşkusuz bu eylemler aynı ağırlıkta değil. Ancak kanun açısından uyuşturucu maddenin bir kişiye verilerek onun sağlığının bozulmasıdır. Uyuşturucu maddenin ücretli veya ücretsiz verilmesini kanun önemsememiştir. Birinci sebep budur. İkinci sebep ise, ücretsiz verme ile uyuşturucu satma suçu arasında bir ceza farkı olursa, satarken yakalananlar uyuşturucuyu ücretsiz verdiklerini savunabilir. Bu durumda güvenlik güçlerine bir de satış fiilini ispatlama görevi düşecektir.

Uyuşturucu Satma Suçunun Cezası

Uyuşturucu satış suçu en az 10 yıl hapis cezası olan bir suçtur. Uyuşturcunun 18 yaşından küçüklere satılması veya satışın okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi yerlerde yapılması halinde cezası en az 15 yıl hapis cezası olacaktır. Satılan maddenin eroin, kokain, morfin, bazmorfin, sentetik kannabinoid ve benzerleri olması durumunda da ceza miktarı yine 15 yıl hapisten başlayacaktır. Ayrıca bu suçun 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde yine ceza minimum 15 yıl hapistir. Eğer uyuşturucu satışı suçu örgüt kapsamında işlendiyse ceza en az 20 yıl hapis olacaktır.