+90-212-706-1010

agir ceza

Ağır Ceza Davaları

Ceza Mahkemeleri Türleri

Ceza davaları, ceza mahkemelerinde görülen ve bir suçun işlendiği iddiası üzerine yargılama yapan mahkemeleridir. Türk Ceza Hukuku sisteminde suçun türüne göre genel olarak ceza mahkemeleri Sulh, Asliye ve Ağır Ceza olmak üzere üçü türlüdür. Bunların bir de çocuk ceza mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi şeklinde ayrı bir türü daha bulunmakta olup 18 yaşında küçük kişilerin dosyalarına bakmaktadır. Ceza mahkemesinin türü, mahkemenin hangi suçlara bakmakla görevli olduğunu göstermektedir.  Buna göre işlenen suçu türüne göre görevli mahkeme değişmekte ve ceza davaları asliye ceza mahkemeleri veya ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir. Sulh Ceza Mahkemeleri ise tutuklama sevk edilen kişilerin sorgusunu yapan ve tutuklama veya adli kontrol gibi kararları veren ayrıca arama ve el koyma gibi bir takım tedbirlere yönelik kararlar veren bir ceza mahkemesi türüdür.

Ağır Ceza Mahkemesinin Baktığı Suçlar

Ceza mahkemelerin görevleriyle ilgili olarak, iç hukukumuzda bir düzenleme mevcuttur. 5235 sayılı kanunda adli yargı ilk derece mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki suç türleri ağır ceza mahkemesinin görev alınına girmektedir.

 • Kasten insan öldürme suçu (cinayet)
 • İnsan ticareti yapma suçu
 • İşkence suçu
 • Organ ve doku ticareti yapma suçu
 • Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçları
 • Gasp Suçu (Yağma)
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu
 • Hileli iflas
 • Parada sahtecilik yapma suçu
 • Resmi belgede sahtecilik suçu
 • Banka kartlarının kötüye kullanılması suçu
 • Rüşvet suçu, zimmet ve irtikap suçları
 • Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar

Ağır Ceza Davası

Ağır Ceza Mahkemeleri’nin Asliye Ceza Mahkemelerinden farklı üç yargıçlı olması ve daha kıdemli yargıçların görev almasıdır. Ağır ceza mahkemesi en yüksek ceza mahkemesi durumunda olup biri başkan diğer ikisi üye olmak üzere üç kişiden oluşan bir heyet tarafından yönetilir. Bu mahkemelerin baktığı suçlar nispeten ciddi görüldüğünden ve daha fazla ceza gerektirdiğinden 1 hakimin değil 3 hakimin karar vermesi uygun görülmüştür. Bu mahkemelerin görev alanına giren suçların cezaları daha yüksek olduğundan bir heyetin davaya bakması bu mahkemelerde yargılanan sanıklara hukuki güvence sağlamaktadır. Bu bakımından daha ciddi görülen suçların bu şekilde daha hassas yargılanmaları hedeflenmiştir. Bu kapsamda olmak üzere  Kamu açısından önemli oranda zarar teşkil edebilecek suçlar bakımından ağır ceza mahkemelerinin görevli olduğu öngörülmüştür. Kamu yararı gözetilmekle beraber devletin güvenliği ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından da ağır ceza mahkemeleri görevli kılınmış ve kamu adına üstün yarar bahşedilmiştir. Ekseriyetle terör suçları da dahil edilmiş olup devletin ve kamunun üstün yararı gözetilmiştir.

Bir başka yazımız olan mağdurlar ceza avukati tutmalı mı başlıklı yazımızda açıkladığımı üzere bu tür davalarda hem sanıklar hem de mağdurlar avukat desteği almalıdır. Ağır ceza davaları konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için bize ulaşabilirsiniz.