+90-212-706-1010

uyusturucu avukati

Uyuşturucu Avukatı

Uluşturucu Suçları Avukatı

Uyuşturucu avukatı, uyuşturucu davalarına bakan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla, uyuşturucu suçları nedeniyle açılan savcılık soruşturmaları ve ceza davalarını ekseriyetle bu tür avukatlar takip etmektedir. Nitekim, TCK’da yer alan bu özel suç tipleri kendine özgü yapısı olan ve uzmanlık gerektiren suç tipleridir.

Uyuşturucu Avukatının Baktığı Davalar

Uluşturucu davaları TCK madde 188, 189 ve 190’de düzenlenmiştir. Bunlar sırasıyla uyuşturucu imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma ve son olarak satın alma, kullanma, bulundurma suçlarıdır. Uyuşturucu suçları ve cezaları konusunda detaylara aşağıda değinilmiştir.

Satın Alma, Kullanma, Bulundurma

TCK madde 191’de yer alan uyuşturucu suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşması için suç tanımındaki birden fazla hareketten herhangi birisinin gerçekleşmesi yeterlidir. Kanuni tanıma göre suç suç konusu maddeyi satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da söz konusu maddeyi kullanma şeklinde olmak üzere farklı şekillerde işlenebilir. Türk Ceza Kanunu sentetik olan ve olmayan uyuşturucu maddeler arasında ceza bakımından ayrım yapmıştır. Bu sayede sentetik içerikli ve kimyasal maddelerin sağlığa daha zararlı olduğu gerçeği göz önünde bulundurmuştur. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Görüleceği üzere kullanma ve bulundurma gibi suçların dahi yaptırımı yüksektir. Bu anlamda bu tür suç şüphei  altında olan kişilerin uyuşturucu avukatı ile çalışması tavsiye edilmektedir.

Denetimli Serbestlik

Kullanma ve bulundurma türü eylemler nedeniyle başlatılan soruşturmada şüphelinin bu suçu ilk defa işlemesi halinde denetimli serbestlik kararı verilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bu durumda 5 yıl süreyle kamu davasının açılması ertelenmektedir.  Öte yandan, ertelenen süre zarfı içerisinde şüpheli, 1 yıllık süreyle denetimli serbestlik tedbirlerine tabii tutulur. Bu düzenleme çerçevesinde erteleme süresi içinde şüphelinin, denetim koşullarına uyması gerekir. Eğer şüpheli, kendisine uygulanması gereken tedaviye muhalefet etmesi, tekrardan uyuşturucu madde temin etmesi, bulundurması veya satın alması, uyuşturucu madde kullanması gibi hallerde denetimli serbestlik durumu iptal edilir ve kamu davası açılır. Ancak erteleme süresi içinde gerçekleşen eylemler için tekrar ayrı bir soruşturma açılmaz. Şayet, denetim süresi içinde uyuşturucu madde kullanılmazsa kişi hakkında yürütülen soruşturma takipsizlikle sonuçlandırılacaktır. Özellikle ilk defa madde yakalatan kişiler için denetimli serbestlik tedbirlerine uyulması çok önemlidir. Aksi takdirde ihlal nedeniyle ceza davası olarak kamu davası açılmaktadır. Dolayısıyla bu konuda bilgiye ihtiyacı olan kişiler uyuşturucu avukatı olarak denetimli serbestlik konusunda bizden danışmanlık hizmeti alabilirler.

Satma ve Uyuşturucu Ticareti Suçları

Uyuşturucu avukatlarının baktığı, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçu arasındaki farklar bulunmaktadır. Uyuşturucu madde kullanım suçunda failin, kişisel kullanma amacı gütmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu suçun oluşabilmesi bakımından satma ve ticaretini yapma şeklinde özel kast aranır. Ticaret ve kişisel kullanımın ayrılması bakımından failin uyuşturucu geçmişine bakılır, bulunan maddenin miktarı gibi unsurlara dikkat edilir. Örneğin; bir paket uyuşturucu madde bulunması ile eşit ağırlıklarda bulunan birçok paketin varlığı halinde uygulanacak hükümler farklılık gösterebilir. Bulunan maddenin miktarı, maddenin kişisel amaçlı mı yoksa ticari amaçlı mı kullanıldığı bakımından önemli bir kriterdir. Bu bakımından uyuşturucu avukatının yapacağı savunma önem arz etmektedir.

Bir başka ayrım olarak failin, uyuşturucu maddeyi başkasına satma amacı ile ilgili bir davranışla hareket edip etmediğidir. Uyuşturucu madde bulundurma suçu ile uyuşturucu madde ticareti suçunun ayrımı bakımından Yargıtay’ca bazı ayrımlar gözetilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun E. 2012/10-1335 K. 2013/423 T. 22.10.2013 kararında; “Bu ölçütlerden ilki; failin bulundurduğu uyuşturucu maddeyi başkasına satma ya da devir veya tedarik etme hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediği, ikincisi; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulduğu yer ve bulunduruluş biçimidir.” şeklinde bir ayrıma gidilmiştir.

Çoğu suçta olduğu gibi, bahsi geçen uyuşturucu madde bulundurma suçu ile ilgili olarak da cezayı ağırlaştırıcı haller mümkündür. Okul, hastane, ibadethane, yurt gibi yerleşkelerin yakınında ve sosyal amaçla kullanılan tesislerin çevresinde suçun işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranda arttırılacaktır. Kanun koyucu, işbu hükümle kamu yararına menfaat bahşetmiştir.

1 Response

  1. ismail ozcelik

    merhaba,

    2017 yilindan kalma hakkimda esrar kullanmaktan dolayi bir ceza var. 30 eylul 2021’de bundan dolayi mahkemeye cikacagim.

    Konu ile ilgili olarak bu konuda mazaretlerimi belirtebilecegim ve davamda yardimci olabilecek avukat ariyorum.